Bravo 235.

社论

编辑:格雷格福斯特
总编辑:Komal Sharma.
艺术总监:Chandni Mehta.
设计师:Akshita Shrivastava.
复制总监:Tyrel Rodricks.
初级造型师:Mitalee Mehta.
照片助手:Sarang Gupta
编辑助理:Shalini Kanojia.
贡献者:Sunil Sethi,Nonie Niesewand,Divia Patel,Neha Prasada,Namita A Shrivastav,Divya Mishra,Gauri Kelkar,Gayatri Rangachari Shah,Arati Menon

数字的

数字编辑器:Aditi Sharma Maheshwari
助理数字编辑:Kriti Saraswat-Satpathy
初级数字作家:Avni Raut.

贡献者:Uma Nair, Shruti Omprakash, Kasturi Gadge, Devyani Jayakar, Nolan Lewis, Pallavi Mehra, Avantika Shankar, Rashmi Gopal Rai, Bindu Gopal Rao, Kalpana Sunder, Ankush Arora, Nivedita Pawar, Deepali Singh, Ruth D’ Souza, Jasreen Mayal Khanna, Kunal Bhatia, Shweta Vepa, Meenakshi J, Vaishnavi Nayel Talawadekar, Pooja Khanna Tyagi, Pallavi Pundir, Gauri Kelkar